В описанието на блога обещавам, че ще съдържа пътеписи, математика, история и вероятно доста програмиране. Тази статия спазва обещанието като е свързана с три от четерите теми. Като част от един курс за Machine Learning, който посещавах скоро, ми се отвори възможост да ги съединя в едно. Не очаквайте експертни техники в обработката на данни или неочаквани изводи. Правих го като упражнение за да науча използваните инструменти. По - скоро жанра е хумор с реални данни и факти. Тук съм изложил HTML версия на оригиналният ми Jupyter notebook.

Внимание! Продължавайки да четете определено ще се натъкнете на пингвини.

Тук ще се опитам да предскажа колко време ще управлява нов римски император. За целта ще използвам данните за императорите между Август (26г. пр.н.е.) и Теодосий Първи (395г.). Осъзнавам, че вероятно няма да има достатъчно голяма зависимост между данните и продължителноста на управление, но нищо не ми пречи да опитам. Ако имаше данни и за следващите хиляда години римски императори може би положението щеше да е друго, но не :( Благодаря, Gibbon!

В крайна сметка имаме данни, започващи с Battle of Actium

Battle Of Actium

и завършващи с последният император извън двора в Константинопол

Battle Of Actium

Също така, мисля да опитам да предскажа и за няколко от следващите императори, за които ще си въведа данните ръчно. Ако модела покаже някакъв смисъл, разбира се.

Data set-а е от kaggle - линк. Данните трябва да се сложат във файл с име roman-emperors.csv в директорията, в която е notebook-a.

Но какъв е смисъла от това?

Признавам, че шансовете утре да се появи нов римски император са ниски. Но ако все пак стане, ще знаем след колко време империята му ще е "освободена" и "демократиризирана" с помощта на "миротворци", подозрително управляващи танкова и самолети хахаха :D А и в упражнението се говори за работа с данни, а не за полезни резултати.

In [1]:
# Първо няколко библиотеки, които ще ни трябват
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import mglearn

%matplotlib inline
In [2]:
# Сега, ще заредя данните
romans_data = pd.read_csv('roman-emperors.csv', parse_dates=[3,4,8,9], index_col=['Index'])

# Няколко императора, за пример
romans_data[:5]
Out[2]:
Name Full Name Birth Death Birth City Birth Province Succession Reign Start Reign End Cause Killer Dynasty Era Notes Verif Image
Index
52 Galerius CAESAR GALERIVS VALERIVS MAXIMIANVS AVGVSTVS 0260-01-01T00:53:28+00:53 0311-05-01T00:53:28+00:53 Romuliana Moesia Superior Appointment by Emperor 0305-05-01T00:53:28+00:53 0311-05-01T00:53:28+00:53 Natural Causes Disease Constantinian Dominate birth, death, reign.end are estimates NaN https://public.opendatasoft.com/api/datasets/1...
57 Lucinius I CAESAR GAIVS VALERIVS LICINIVS AVGVSTVS 0250-01-01T00:53:28+00:53 0325-03-01T00:53:28+00:53 Felix Romuliana Moesia Superior Birthright 0308-11-11T00:53:28+00:53 0324-09-18T00:53:28+00:53 Execution Other Emperor Constantinian Dominate birth, death, are only estimates NaN https://public.opendatasoft.com/api/datasets/1...
33 Philip I CAESAR MARCVS IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS 0204-01-01T00:53:28+00:53 0249-10-01T00:53:28+00:53 Shahba Syria Seized Power 0244-02-14T00:53:28+00:53 0249-10-01T00:53:28+00:53 Execution Other Emperor Gordian Principate reign.end is only estimate NaN https://public.opendatasoft.com/api/datasets/1...
36 Trebonianus Gallus CAESAR GAIVS VIBIVS TREBONIANVS GALLVS AVGVSTVS 0206-01-01T00:53:28+00:53 0253-08-15T00:53:28+00:53 NaN Italia Appointment by Army 0251-06-15T00:53:28+00:53 0253-08-15T00:53:28+00:53 Assassination Other Emperor Gordian Principate birth, death, reign.end, reign.start are estim... NaN https://public.opendatasoft.com/api/datasets/1...
31 Balbinus CAESAR DECIMVS CAELIVS CALVINVS BALBINVS PIVS ... 0178-01-01T00:53:28+00:53 0238-07-29T00:53:28+00:53 NaN Unknown Appointment by Senate 0238-04-22T00:53:28+00:53 0238-07-29T00:53:28+00:53 Assassination Praetorian Guard Gordian Principate birth is only estimate. NaN https://public.opendatasoft.com/api/datasets/1...

Какво представляват данните ни? Количество, фийчъри?

In [3]:
interesting_features = [f for f in romans_data.columns if f not in ['Image', 'Verif', 'Notes']]
print('Features Names: {}'.format(interesting_features))

# Ще си филтрирам само нещата, които наистина бих използвал
romans_data = romans_data[interesting_features]
print('Filtered data shape: {}'.format(romans_data.shape))
Features Names: ['Name', 'Full Name', 'Birth', 'Death', 'Birth City', 'Birth Province', 'Succession', 'Reign Start', 'Reign End', 'Cause', 'Killer', 'Dynasty', 'Era']
Filtered data shape: (68, 13)

Значи имаме данни за 68 императора. В 13 колони. Не са много, но само толкова са събрани в data set-а.

Малко поправка на данните

След ръчно разглеждане забелязвам няколко неверни неща, които ме дразнят до безкрайност и няма да мога да преглътна.

Rant ON

Изобщо не съм фен на теорията "Лидия ги отрови". Да, наясно съм, че това е популярната теория. Първо, бедната жена е обвиняване за отровянето на всички. Всички! След четвъртият отровен хората не биха я държали наоколо, нали? Второ, Октавиан все пак вече е бил на 75! Колко по - възрастен трябва да станеш за да се смята, че смърт след болест е естествена? На много конспиративни теористи ще им е полезен Occam's razor.

Rant OFF

In [4]:
# Index 1 - Augustus
romans_data.at[1, 'Cause'] = 'Natural Causes'
romans_data.at[1, 'Killer'] = 'Disease'

romans_data[['Name', 'Killer', 'Cause']][romans_data.Name == 'Augustus']
Out[4]:
Name Killer Cause
Index
1 Augustus Disease Natural Causes

Също така 63г. пр.н.е., а не 62. Кой ги е събирал тези данни и какво е имал против Август? Ето го и самият човек. Прилича ли на някой роден през 62-ра?

Augustus image source

Не! Съвсем очевидно си е роден през 63та. Защо ли? Заради прическата!

In [5]:
romans_data.at[1, 'Birth'] = '0063-09-23T00:53:28+00:53'
romans_data.at[1, 'Reign Start'] = '0027-01-16T00:53:28+00:53'

romans_data[['Birth', 'Death', 'Reign Start', 'Reign End']][romans_data.Name == 'Augustus']
Out[5]:
Birth Death Reign Start Reign End
Index
1 0063-09-23T00:53:28+00:53 0014-08-19T00:53:28+00:53 0027-01-16T00:53:28+00:53 0014-08-19T00:53:28+00:53

И сега вече да ги разгледаме по - подбробно

Първо, интересно ми е къде са се раждали тез императори:

In [6]:
birth_cities = romans_data['Birth City']
print('Different cities: {}'.format(len(birth_cities.unique())))
birth_cities.value_counts()
Different cities: 31
Out[6]:
Rome        9
Sirmium       8
Cibalae       2
Lanuvium      2
Milan        2
Lugdunum      2
Antitum       2
Italica       2
Naissus       1
Shahba       1
Cauca        1
Terracina      1
Arca Caesarea    1
Constantinople   1
Terentinum     1
Narni        1
Iol Caesarea    1
Romuliana      1
Salona       1
Emesa        1
Narbo        1
Felix Romuliana   1
Dardania      1
Interamna Nahars  1
Budalia       1
Singidunum     1
Alba        1
Falacrine      1
Leptis Magna    1
Arelate       1
Name: Birth City, dtype: int64

Изглежда има голяма разнообразие на градовете. Тъжното е, че твърде много са NA. Което вероятно ще направи тази колона не особено полезна.

Също така, изненадващо много са родени около днешен Белград (Singidunum) - 8 в Sirmium и 1 в Singidunum. Това си е интересно само по себе си :D Трябва да се отбележи, че Sirmium е бил основният военен град в източната римска имеприя. Очаквано, императорите от него са тясно свързани с армията и вероятно може да има значение за бъдещият им много-вероятно-преждевременен-и-насилствен-край.

Map of The Roman Empire

И като си говорим за това, как ли са умирали тези императори? Това може да ни подскаже нещо за очакваната продължителност на управление:

In [7]:
romans_data.Cause.value_counts().plot(kind='barh', title='Causes of Death');

Аха! Преждевременен и насилствен край. Къде би била романтиката иначе? Но тук мога да разделя два вида смърти: 'нормални' и 'насилствени'. Насилствени са Assasination, Execution и Suicide. Всички останали - нормални. Слагам самоубийството като насилствена смърт т.к. никой не се самоубива без да има причина и винаги самоубилите са били поставени пред "или го правя сам, или някой го прави за мен много скоро". Оставям Captivity и Died in Battle като "нормални" т.к. това си е съвсем очакван начин да умре император и не е свързан с преждевременно прекратяване на управлението му поради вътрешни причини. Има ли смисъл това? Не знам.

In [8]:
violent = romans_data[(romans_data.Cause == 'Assassination') | (romans_data.Cause == 'Suicide') | (romans_data.Cause == 'Execution')]

print('Violent deaths: {} ({:.2f}%)'.format(len(violent), 100 * len(violent) / len(romans_data)))
Violent deaths: 37 (54.41%)

Всъщност, колко императора не са умерли в края на управленито си?

In [9]:
romans_data[romans_data['Reign End'] != romans_data['Death']][['Name', 'Death', 'Reign End', 'Cause', 'Killer']]
Out[9]:
Name Death Reign End Cause Killer
Index
57 Lucinius I 0325-03-01T00:53:28+00:53 0324-09-18T00:53:28+00:53 Execution Other Emperor
23 Geta 0211-12-19T00:53:28+00:53 0211-12-26T00:53:28+00:53 Assassination Other Emperor
49 Diocletian 0311-12-03T00:53:28+00:53 0305-05-01T00:53:28+00:53 Natural Causes Disease
61 Vetranio 0356-01-01T00:53:28+00:53 0350-12-25T00:53:28+00:53 Unknown Unknown
50 Maximian 0310-07-15T00:53:28+00:53 0305-05-01T00:53:28+00:53 Suicide Other Emperor
38 Valerian 0264-01-01T00:53:28+00:53 0260-01-01T00:53:28+00:53 Captivity Opposing Army

Интересно, Гета е успял да управлява цяла седмица след като е умрял. Браво на него! Възможноста за зомби-император е интригуваща, но малко вероятно. Също така, брат му би бил крайно объркан. Виждам възможност за много интересен роман :D

Ето, не прилича на зомби, нали?

Bust of Geta

Според мен по - скоро трябва да го броим като умрял в края на управлението си. Втори опит:

In [10]:
romans_data[romans_data['Reign End'] < romans_data['Death']][['Name', 'Death', 'Reign End', 'Cause', 'Killer']]
Out[10]:
Name Death Reign End Cause Killer
Index
57 Lucinius I 0325-03-01T00:53:28+00:53 0324-09-18T00:53:28+00:53 Execution Other Emperor
49 Diocletian 0311-12-03T00:53:28+00:53 0305-05-01T00:53:28+00:53 Natural Causes Disease
61 Vetranio 0356-01-01T00:53:28+00:53 0350-12-25T00:53:28+00:53 Unknown Unknown
50 Maximian 0310-07-15T00:53:28+00:53 0305-05-01T00:53:28+00:53 Suicide Other Emperor
38 Valerian 0264-01-01T00:53:28+00:53 0260-01-01T00:53:28+00:53 Captivity Opposing Army

Вече е по - добре. Браво Деоклициан, зелките са по - яки от насилствена смърт при всички положения :D Пък и кой с всичкият си ще реши да убива толкова страшен човек?

Bust of Deoclician

Да разгледаме дистрибуцията на продължителност на управление. Но първо, сещам се че Август (отново той!) е роден и управлява преди новата ера, но датите в data set-а изглеждат все едно е управлявал от 26та до 14та година. Като изключим машина на времето остава варианта просто data set-а да не може да представя дати от преди новата ера заради не добре подбраният стандарт за дати. Ще трябва да се справим с това.

Интересно е и как всички важни събития в този период са се случвали в 00:53:28. Ides of March паста да яде! Ако бях император, определено щях много да внимавам около това време. Може би да се заключвам в добре окрепена стая, на щрек и въоръжен?

Супер извратената часова зона няма да я коментирам.

In [11]:
type(romans_data.at[1, 'Death'])
Out[11]:
str

Ахъм! Датите ни все още са низове. Ще трябва да се направи нещо и за това. Какво ли му е на parse_dates на read_csv?

In [12]:
from dateutil import parser
from datetime import datetime

date_fields = ['Reign Start', 'Reign End', 'Birth', 'Death']

def parse_date(val):
  if isinstance(val, datetime):
    return val
  if val is np.nan or val == '' or val is None or val == 'nan':
    return np.nan
  try:
    return parser.parse(val)
  except:
    return np.nan

for date_field in date_fields:
  romans_data[date_field] = romans_data[date_field].map(parse_date)

Сега, като всичко вече е истински дати е време да направим нещата с епохите по правилният начин. Някак си неудобно е да се занимавам с отрицателни числа. За тази цел ще преместя календара да започва от раждането на... (барабани...) Август! Така и така това си е доста по - изискано от календар с начало раждането на анонимен еврейски дърворезбар в Сирия. При това леко не с всичкия си и доста религиозен. Друго си е истинско божество като Август, нали така? Това, че всички сметки стават много по - прости е само страничен ефект, честно.

Истинско божество

In [13]:
from datetime import timedelta

christ_epoch = parser.parse('0001-01-01T00:00:00+00:53')

td = (romans_data.at[1, 'Birth'] - christ_epoch) - 2 * timedelta(days=365)
reign_age = romans_data.at[1, 'Birth'] - romans_data.at[1, 'Reign Start']
augustus_dates = romans_data[romans_data.Name == 'Augustus'][date_fields]

def redefine_calendar(val):
  if val is np.nan or val == np.nan:
    return val
  return val + td

# Преместваме датите на всички, така че нулева година да е раждането на Август
for date_field in date_fields:
  romans_data[date_field] = romans_data[date_field].map(redefine_calendar)

# Поправяме датите на самият Augustus
romans_data.at[1, 'Birth'] = christ_epoch
romans_data.at[1, 'Reign Start'] = christ_epoch + reign_age - 2 * timedelta(days=365)

romans_data[romans_data.Name == 'Augustus'][date_fields]
Out[13]:
Reign Start Reign End Birth Death
Index
1 0035-09-09 00:00:00+00:53 0075-05-11 01:46:56+00:53 0001-01-01 00:00:00+00:53 0075-05-11 01:46:56+00:53

Wow, това беше трудно! http://www.biblestudentarchives.com/documents/CalculatingBC-AD.pdf

Нека сега разгледаме по колко време са управлявали императорите.

In [14]:
import seaborn as sns

romans_data['DaysInPower'] = (romans_data['Reign End'] - romans_data['Reign Start']).map(lambda x: x.days)

sns.distplot(romans_data.DaysInPower);

Добре, тази картинка показва "скорошен" край, за да допълни преждевременен и насилствен от последната. Лошото е, че разпределението не ми подсказва нищо особено.

Възраст на "изкачване" на трона

Звучи съвсем логично, че императорите-деца имат значително по - висок шанс за любимата ни вече внезапна-и-насилствена-смърт. Не бих заложил и на старците да се задържат. Гадна работа. По тази причина си мисля, че колона "възраст на изкачване" ще е полезна.

In [15]:
try:
  sns.distplot((romans_data['Reign Start'] - romans_data['Birth']).map(lambda x: x.days / 365));
except ValueError as e:
  print("MUCH ERROR! So exception {}: {}".format(type(e), e))
MUCH ERROR! So exception <class 'ValueError'>: cannot convert float NaN to integer

Ох, явно за някои не знаем кога са родени. Тъжна работа! Ще трябва да си измислим дати. Струва ми се добре да предположим, че са станали императори на някакво подобно време, като остналите. И от "започване на управлениет" да изчислим нашата измислена дата на раждане.

In [16]:
romans_data['AgeOfSuccession'] = (romans_data['Reign Start'] - romans_data['Birth']).map(lambda x: x.days / 365)

romans_data['AgeOfSuccession'].describe()
Out[16]:
count  63.000000
mean   39.438704
std   19.485719
min   -27.180822
25%   28.713699
50%   40.147945
75%   54.360274
max   79.271233
Name: AgeOfSuccession, dtype: float64
In [17]:
sns.distplot(romans_data['AgeOfSuccession'].fillna(romans_data['AgeOfSuccession'].mean()));

WTF? Някой е станал император на -27!?

In [18]:
romans_data[['Name'] + date_fields][romans_data.AgeOfSuccession < 0]
Out[18]:
Name Reign Start Reign End Birth Death
Index
2 Tiberius 0075-06-10 01:46:56+00:53 0097-12-06 01:46:56+00:53 0102-08-09 01:46:56+00:53 0097-12-06 01:46:56+00:53

Bust of Tiberius

Хм, това е от промяната на епохата. Не съм се сетил, че и други освен Август може да са родени преди новата ера. Дали съм потроишл данните безвъзвратно?

In [19]:
# Сигурен съм, че и Клавдий е роден пр.н.е.
romans_data[['Name'] + date_fields][romans_data.Name == 'Claudius']
Out[19]:
Name Reign Start Reign End Birth Death
Index
4 Claudius 0101-10-18 01:46:56+00:53 0115-07-06 01:46:56+00:53 0070-04-23 01:46:56+00:53 0115-07-06 01:46:56+00:53
In [20]:
augustus_birth_ad = parser.parse('0063-09-23T00:53:28+00:53')

# Да се върнем в начално състояние
romans_data.at[2, 'Birth'] = christ_epoch + (augustus_birth_ad - parser.parse('0042-11-16T00:53:28+00:58')) - 2 * timedelta(days=365)
romans_data.at[4, 'Birth'] = christ_epoch + (augustus_birth_ad - parser.parse('0010-08-01T00:53:28+00:58')) - 2 * timedelta(days=365)

romans_data[['Name'] + date_fields][romans_data.Name == 'Claudius']
Out[20]:
Name Reign Start Reign End Birth Death
Index
4 Claudius 0101-10-18 01:46:56+00:53 0115-07-06 01:46:56+00:53 0052-02-24 00:05:00+00:53 0115-07-06 01:46:56+00:53

Накрая ще стана доста добър с тези BC-AD сметки хахаха. Сега, да опитаме отново!

In [21]:
romans_data['AgeOfSuccession'] = (romans_data['Reign Start'] - romans_data['Birth']).map(lambda x: x.days / 365)

romans_data['AgeOfSuccession'].describe()
Out[21]:
count  63.000000
mean   41.041487
std   17.618187
min    4.879452
25%   29.347945
50%   41.572603
75%   55.254795
max   79.271233
Name: AgeOfSuccession, dtype: float64
In [22]:
sns.distplot(romans_data['AgeOfSuccession'].fillna(romans_data['AgeOfSuccession'].mean()));
In [23]:
# Така, вече може да си запазим тази колона. Изглежда вeче няма странни неща.
romans_data.AgeOfSuccession = romans_data.AgeOfSuccession.fillna(romans_data.AgeOfSuccession.mean())

Добре, това вече прилича на нещо разумно. Сега, предполагам, че е много вероятно да има връзка между възраста на изкачване на трона и продължителността на управлението.

In [24]:
plt.close()

plt.scatter(romans_data.AgeOfSuccession, romans_data.DaysInPower)
plt.gca().set_xlim(0, 85)
plt.gca().set_ylim(0, 15000)
plt.gca().set_xlabel('Age Of Succession')
plt.gca().set_ylabel('Days in Power');

Ба! Никаква връзка, няма да е толкова лесно :( Значи ще трябва да се надяваме регресията да намери някакъв смисъл сред останалите данни.

In [25]:
# Удобно, от лекция 4 :D

from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder, LabelEncoder

encoding_columns = ['Birth City', 'Birth Province', 'Succession', 'Cause', 'Killer', 'Dynasty', 'Era']

romans_nona = romans_data.fillna("")
romans_encoders = {col: LabelEncoder().fit(romans_nona[col]) for col in encoding_columns}

def encode_categorical(data, columns, encoders):
  return pd.DataFrame({col: encoders[col].transform(data[col]) for col in columns},
            index = data.index)

romans_encoded = encode_categorical(romans_nona, encoding_columns, romans_encoders)

romans_encoded.head(10)
Out[25]:
Birth City Birth Province Cause Dynasty Era Killer Succession
Index
52 24 11 4 0 0 2 1
57 12 11 3 0 0 7 4
33 26 15 3 2 1 7 7
36 0 7 0 2 1 7 0
31 0 17 0 2 1 9 3
42 28 12 0 2 1 9 0
47 0 17 6 2 1 11 4
48 0 17 2 2 1 6 4
2 23 7 0 3 1 7 4
6 30 7 0 1 1 7 7
In [26]:
# Сега е време да направим огромната таблица!

one_hot_encoder = OneHotEncoder().fit(romans_encoded)
romans_sparse = one_hot_encoder.transform(romans_encoded)
romans_full = pd.np.concatenate([romans_sparse.todense(), romans_data[['AgeOfSuccession']]], axis=1)

romans_full.shape
Out[26]:
(68, 89)

Разделяме си данните на няколко множества за трениране и тестване

In [27]:
from sklearn.model_selection import train_test_split

romans_days_in_power = romans_data.DaysInPower

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(romans_full, 
                          romans_days_in_power, 
                          test_size=0.3, 
                          random_state=42)

Време е за тъпа линейна регресия. Какво ще стане като имаме толкова повече feature-и от колкото данни, чудя се.

In [28]:
from sklearn.linear_model import LinearRegression

regressor = LinearRegression()
regressor.fit(x_train, y_train)

print('Train set score: {}'.format(regressor.score(x_train, y_train)))
print('Test set score: {}'.format(regressor.score(x_test, y_test)))
Train set score: 1.0
Test set score: -5.122007855330234
/Users/iron4o/py-virt-env/py3/lib/python3.5/site-packages/scipy/linalg/basic.py:1018: RuntimeWarning: internal gelsd driver lwork query error, required iwork dimension not returned. This is likely the result of LAPACK bug 0038, fixed in LAPACK 3.2.2 (released July 21, 2010). Falling back to 'gelss' driver.
 warnings.warn(mesg, RuntimeWarning)

Алелуя! Научило ги е на изуст. Как е възможно това за линейна регресия? A -5 е... не особено полезн модел. Освен да опитаме на ново с по - малко фийчъри. Да кажем, че града в който е роден човек и провинцията, в която е роден не ни се виждат много важни.

In [29]:
encoding_columns = ['Succession', 'Cause', 'Killer', 'Dynasty', 'Era']
romans_encoded = encode_categorical(romans_nona, encoding_columns, romans_encoders)

one_hot_encoder = OneHotEncoder().fit(romans_encoded)
romans_sparse = one_hot_encoder.transform(romans_encoded)
romans_full = pd.np.concatenate([romans_sparse.todense(), romans_data[['AgeOfSuccession']]], axis=1)

print(romans_full.shape)
(68, 40)

Добре, фийчърите вече са по - малко от данните. Това може да е полезно.

In [30]:
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(romans_full, 
                          romans_days_in_power, 
                          test_size=0.3, 
                          random_state=42)

regressor = LinearRegression()
regressor.fit(x_train, y_train)

print('Train set score: {}'.format(regressor.score(x_train, y_train)))
print('Test set score: {}'.format(regressor.score(x_test, y_test)))
Train set score: 0.7837731284504257
Test set score: -0.45615278012025073

Това е известно подобрени! Не знам дали е от значение, но още се борим да се върнем над нулата. Нека пробваме с други фийчъри. Но междувременно това може да си го направим на малка функция.

In [31]:
def try_feature_set(encoding_columns, romans_nona, romans_encoders):
  romans_encoded = encode_categorical(romans_nona, encoding_columns, romans_encoders)
  one_hot_encoder = OneHotEncoder().fit(romans_encoded)
  romans_sparse = one_hot_encoder.transform(romans_encoded)
  romans_full_set = pd.np.concatenate([romans_sparse.todense(), romans_data[['AgeOfSuccession']]], axis=1)
  x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(romans_full_set, 
                            romans_days_in_power, 
                            test_size=0.3, 
                            random_state=42)
  regressor = LinearRegression()
  regressor.fit(x_train, y_train)
  
  return (regressor, regressor.score(x_train, y_train), regressor.score(x_test, y_test))

possible_combinations = [
  ['Succession', 'Killer'],
  ['Succession', 'Cause'],
  ['Succession', 'Cause', 'Killer'],
  ['Succession', 'Cause', 'Killer', 'Era'],
  ['Succession', 'Cause', 'Killer', 'Dynasty'],
  ['Cause', 'Killer', 'Dynasty', 'Era'],
  ['Cause', 'Killer', 'Dynasty'],
  ['Cause', 'Killer'],
  ['Cause', 'Killer', 'Era'],
  ['Cause'],
  ['Killer'],
  ['Succession'],
  ['Dynasty'],
  ['Era'],
  ['Era', 'Killer'],
  ['Era', 'Cause'],
  # Омръзна ми. Това са всички разумни варинати, за които се сещам.
]

for combination in possible_combinations:
  _, train_score, test_score = try_feature_set(combination, romans_nona, romans_encoders)
  print("--{}--\ntrain: {}\ntest: {}\n".format(', '.join(combination), train_score, test_score))
--Succession, Killer--
train: 0.4935706837183367
test: -0.17358005667873022

--Succession, Cause--
train: 0.5028024083686728
test: -0.13051075005313773

--Succession, Cause, Killer--
train: 0.5338331026577005
test: -0.3579543138087824

--Succession, Cause, Killer, Era--
train: 0.5460839010880241
test: -0.36944243484749273

--Succession, Cause, Killer, Dynasty--
train: 0.7837731284504257
test: -0.4561527801202383

--Cause, Killer, Dynasty, Era--
train: 0.7264303990698757
test: -0.318482579956167

--Cause, Killer, Dynasty--
train: 0.7264303990698757
test: -0.3184825799561606

--Cause, Killer--
train: 0.3779940973311289
test: 0.27042210007790823

--Cause, Killer, Era--
train: 0.4090799907651612
test: 0.2766664370662204

--Cause--
train: 0.28829988759974623
test: 0.11970424067139152

--Killer--
train: 0.35615479682410345
test: 0.15475614564479045

--Succession--
train: 0.35550608341975243
test: -0.39064657010041515

--Dynasty--
train: 0.5041486052076813
test: -0.34073439708304587

--Era--
train: 0.10153444255546329
test: 0.12452640443088536

--Era, Killer--
train: 0.3811952938158224
test: 0.12425843168734531

--Era, Cause--
train: 0.29497114327680785
test: 0.13193509097797873

О! Имаме някакъв напредък. Само с Cause, Killer, Era и AgeOfSuccession имаме вече положителни числа 🎉! Сега ще опитам да върна местата на раждане по един или друг начин.

In [32]:
possible_combinations = [
  ['Cause', 'Killer', 'Era', 'Birth City'],
  ['Cause', 'Killer', 'Era', 'Birth Province'],
  ['Cause', 'Killer', 'Era', 'Birth City', 'Birth Province'],
]

for combination in possible_combinations:
  _, train_score, test_score = try_feature_set(combination, romans_nona, romans_encoders)
  print("--{}--\ntrain: {}\ntest: {}\n".format(', '.join(combination), train_score, test_score))
--Cause, Killer, Era, Birth City--
train: 0.7150785967917395
test: -0.4392627523777879

--Cause, Killer, Era, Birth Province--
train: 0.5647293614684562
test: -0.34805362980804944

--Cause, Killer, Era, Birth City, Birth Province--
train: 0.7499720343468856
test: -0.7986501037846774

Не, не помагат изобщо! Но още си спомням теорията си за роден във военен град или не. Според мен си струва да се опита.

In [33]:
def emperor_type_by_birth_place(birth_place):
  if birth_place in ['Sirmium', 'Singidunum']:
    return 'Soldier'
  if birth_place in ['Rome', 'Constantinople']:
    return 'Patrician'
  return 'Pleb'

romans_data['EmperorType'] = romans_data['Birth City'].map(emperor_type_by_birth_place)
romans_nona = romans_data.fillna("")
encoding_columns += ['EmperorType']
romans_encoders = {col: LabelEncoder().fit(romans_nona[col]) for col in encoding_columns}

possible_combinations = [
  ['EmperorType'],
  ['Cause', 'EmperorType'],
  ['Cause', 'Era', 'EmperorType'],
  ['Killer', 'EmperorType'],
  ['Killer', 'Era', 'EmperorType'],
  ['Cause', 'Killer', 'EmperorType'],
  ['Cause', 'Killer', 'Era', 'EmperorType'],
  ['Cause', 'Killer', 'Dynasty', 'EmperorType'],
  ['Cause', 'Killer', 'Dynasty', 'Era', 'EmperorType'],
]

for combination in possible_combinations:
  _, train_score, test_score = try_feature_set(combination, romans_nona, romans_encoders)
  print("--{}--\ntrain: {}\ntest: {}\n".format(', '.join(combination), train_score, test_score))
--EmperorType--
train: 0.1272584480842145
test: 0.027132490942511134

--Cause, EmperorType--
train: 0.32158752420439496
test: 0.0403653820483596

--Cause, Era, EmperorType--
train: 0.3376797749734055
test: 0.04273202365383966

--Killer, EmperorType--
train: 0.4075901875431346
test: -0.18496821474141512

--Killer, Era, EmperorType--
train: 0.44878593552391044
test: -0.22437665869150325

--Cause, Killer, EmperorType--
train: 0.42716573301908967
test: -0.060306871162425724

--Cause, Killer, Era, EmperorType--
train: 0.4854787321084404
test: -0.14935588874162264

--Cause, Killer, Dynasty, EmperorType--
train: 0.7487172187225626
test: -1.0662925695602627

--Cause, Killer, Dynasty, Era, EmperorType--
train: 0.7487172187225625
test: -1.0662925695602685

Единственият извод, който мога да си направя тук е: колкото по - малко фийчъри, толкова по - добре :D За това нека се върнем няколко стъпки назад.

In [34]:
# Още на графиката си личеше, че няма да стане. Но да го сравним с останалите резултати.
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(romans_data[['AgeOfSuccession']], 
                          romans_days_in_power, 
                          test_size=0.3, 
                          random_state=42)

regressor = LinearRegression()
regressor.fit(x_train, y_train)

print('Train set score: {}'.format(regressor.score(x_train, y_train)))
print('Test set score: {}'.format(regressor.score(x_test, y_test)))
Train set score: 0.0971504977222345
Test set score: 0.09046578328236898

Хм. Имма друга идея. Струва ми се логично, че времето което е управлявал прединият император може да има значение за текущият. Така, ако времената са лоши е по - вероятно императорът да не се задържи т.к. се е качил на трона по време на граждански войни, несигурност и други неприятни фактори. Лоши времена биха били 69AD - годината на четерите императора, 193AD - годината на петте императора, 238AD - годината на шестте императора и т.н. Забелязва се как Х в "Годината на X императора" продължава да расте за известно време. Със сигурност на римляните по това време хич не им е било забавно!

In [35]:
romans_with_prev = romans_data.copy()
romans_with_prev.PreviousEmperorRule = romans_with_prev.DaysInPower

# Възползваме се от това, че индексите на императорите са поредни. Не съвсем, когато става въпрос за такива
# управляващи по едно и също време, но пак е достатъчно близо.
for ind in range(2, len(romans_data)+1):
  prev_ind = ind-1
  romans_with_prev.at[ind, 'PreviousEmperorRule'] = romans_data.at[prev_ind, 'DaysInPower']

# Махаме Август т.к. за него нямаме предишен император
romans_with_prev = romans_with_prev.drop(1)

Нека видим дали има някаква очевидна връзка между новата колона и target-а.

In [36]:
plt.close()

plt.scatter(romans_with_prev.PreviousEmperorRule, romans_with_prev.DaysInPower)
plt.gca().set_xlim(0, 15000)
plt.gca().set_ylim(0, 15000)
plt.gca().set_xlabel('Prev Days in Power')
plt.gca().set_ylabel('Days in Power');

Не мога да кажа, че виждам особено сериозна връзка.

In [37]:
romans_nona = romans_with_prev.fillna("")
romans_encoded = encode_categorical(romans_nona, encoding_columns, romans_encoders)
with_prev_encoder_one_hot = OneHotEncoder().fit(romans_encoded)
romans_sparse = with_prev_encoder_one_hot.transform(romans_encoded)
romans_full_set = pd.np.concatenate([romans_sparse.todense(), romans_with_prev[['AgeOfSuccession', 'PreviousEmperorRule']]], axis=1)
romans_with_prev_full = romans_full_set.copy()
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(romans_full_set, 
                          romans_with_prev.DaysInPower, 
                          test_size=0.3, 
                          random_state=42)
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(x_train, y_train)

print('Train set score: {}'.format(regressor.score(x_train, y_train)))
print('Test set score: {}'.format(regressor.score(x_test, y_test)))
Train set score: 0.7005317294713329
Test set score: -0.3072326899241511

Отново много лош резултат. Т.к. отново използваме много feature-и. Да ги намаилм малкото отново. Спомням си, че от преди малко най - добрите опити бяха с (Cause, Killer), (Cause, Killer, Era), (Cause,), (Killer,). Ще ги опитам отново, но с добавени PreviousEmperorRule.

In [38]:
concatenated = ['AgeOfSuccession', 'PreviousEmperorRule']
possible_combinations = [
  ['Cause', 'Killer'],
  ['Cause', 'Killer', 'Era'],
  ['Cause'],
  ['Killer'],
]

for encoding_columns in possible_combinations:
  romans_encoded = encode_categorical(romans_nona, encoding_columns, romans_encoders)
  one_hot_encoder = OneHotEncoder().fit(romans_encoded)
  romans_sparse = one_hot_encoder.transform(romans_encoded)
  romans_full_set = pd.np.concatenate([romans_sparse.todense(), romans_with_prev[concatenated]], axis=1)
  x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(romans_full_set, 
                            romans_with_prev.DaysInPower, 
                            test_size=0.3, 
                            random_state=42)
  regressor = LinearRegression()
  regressor.fit(x_train, y_train)

  print("Columns: {}".format(encoding_columns + concatenated))
  print("Train set score: {}".format(regressor.score(x_train, y_train)))
  print("Test set score: {}\n".format(regressor.score(x_test, y_test)))
Columns: ['Cause', 'Killer', 'AgeOfSuccession', 'PreviousEmperorRule']
Train set score: 0.4788652489940492
Test set score: -0.5979999858889091

Columns: ['Cause', 'Killer', 'Era', 'AgeOfSuccession', 'PreviousEmperorRule']
Train set score: 0.537600375075316
Test set score: -0.7505662478375827

Columns: ['Cause', 'AgeOfSuccession', 'PreviousEmperorRule']
Train set score: 0.3907530300521164
Test set score: -0.5957525225093914

Columns: ['Killer', 'AgeOfSuccession', 'PreviousEmperorRule']
Train set score: 0.44205312655426826
Test set score: -0.19575746250478399

Други алгоритми

Мисля, че дойде времето да се опита с нещо различно от линейна регресия. Вече нямам никакви нови идеи. Първо, вижда ми се логично, че kNN може да е добър aлгоритъм за намиране на модел т.к. ако император е поставен в подобна ситуация очакваме да има подобни резултати и продължителност на управление. Нали така?

In [39]:
from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(romans_with_prev_full, 
                          romans_with_prev.DaysInPower, 
                          test_size=0.3, 
                          random_state=42)

for n in range(1, 6):
  regressor = KNeighborsRegressor(n_neighbors=n)
  regressor.fit(x_train, y_train)

  print("{} nieghtbours".format(n))
  print("Train set score: {}".format(regressor.score(x_train, y_train)))
  print("Test set score: {}\n".format(regressor.score(x_test, y_test)))
1 nieghtbours
Train set score: 1.0
Test set score: -1.1462780866854434

2 nieghtbours
Train set score: 0.7238198042029338
Test set score: -0.5403104390503495

3 nieghtbours
Train set score: 0.5506431424623852
Test set score: -0.516329873835228

4 nieghtbours
Train set score: 0.4463598340200565
Test set score: -0.8675329934197318

5 nieghtbours
Train set score: 0.40762992153556377
Test set score: -1.129820127162263

По - добре от първоначалните опити с линейна регресия, но все още крайно недостатъчно. Може би random forest т.к. лесно ще се отърве от излишните данни?

In [40]:
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor

for e in [5, 10, 100, 200, 500, 1000]:
  regressor = RandomForestRegressor(n_estimators=e, n_jobs=3, random_state=42)
  regressor.fit(x_train, y_train)
  print("{} n_estimators".format(e))
  print("Train set score: {}".format(regressor.score(x_train, y_train)))
  print("Test set score: {}\n".format(regressor.score(x_test, y_test)))
5 n_estimators
Train set score: 0.8164681140330194
Test set score: -0.0591596668716341

10 n_estimators
Train set score: 0.8750141335956695
Test set score: -0.2214087543299441

100 n_estimators
Train set score: 0.8880798436248347
Test set score: -0.09026132130643649

200 n_estimators
Train set score: 0.8875974567356074
Test set score: -0.06617634946702311

500 n_estimators
Train set score: 0.8892950529571018
Test set score: -0.074315415979465

1000 n_estimators
Train set score: 0.8911278825960002
Test set score: -0.06711529914334347

Яко overfitting. Интересно ми е, какво ли си мисли, че са най - полезните фийчъри?

In [41]:
# Взимам си най - хубавото дърво
regressor = RandomForestRegressor(n_estimators=e, n_jobs=3, random_state=200)
regressor.fit(x_train, y_train)
Out[41]:
RandomForestRegressor(bootstrap=True, criterion='mse', max_depth=None,
      max_features='auto', max_leaf_nodes=None,
      min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,
      min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
      min_weight_fraction_leaf=0.0, n_estimators=1000, n_jobs=3,
      oob_score=False, random_state=200, verbose=0, warm_start=False)
In [65]:
features_count = romans_with_prev_full.shape[1]

importances = regressor.feature_importances_
std = np.std([tree.feature_importances_ for tree in regressor.estimators_],
       axis=0)
indices = np.argsort(importances)[::-1]

# Print the feature ranking
print("Feature ranking:")

for f in range(min(6, features_count)):
  print("%d. feature %d (%f)" % (f + 1, indices[f], importances[indices[f]]))

# Plot the feature importances of the forest
plt.close()
plt.figure(figsize=(14, 14), dpi=80)
plt.title("Feature importances")
plt.barh(range(features_count), importances[indices],
    color="r", xerr=std[indices], align="center")
plt.yticks(range(features_count), indices)
plt.ylim([-1, features_count])
plt.show()
Feature ranking:
1. feature 43 (0.273846)
2. feature 42 (0.192588)
3. feature 4 (0.120339)
4. feature 38 (0.083229)
5. feature 9 (0.037466)
6. feature 22 (0.032953)

Подозирам, че feature 43 и 42 са PreviousEmperorRule и AgeOfSuccession. От тази гледна точка random forest-а се съгласява с мен, че са важни :) Но всъщност не знам как да го проверя. Как да обърна тези feature index-и отново към имената на фийчърите? Ясно е, че за много от тях след OneHot ще са от типа неща от сорта "IsDominatе", "IsPrincipate" и т.н.

Това нищо съществено не ми подсказва. Може би, както предполагах, няма никаква реална зависимост между тези данни и продължителноста на управление на император. Мисля да спра до тук. Но имам и няколко други идеи:

 • Да се направят bin-ове с деситилетията и да се добави всички дати на императорите в някакъв bin
 • Да се опита със SVM т.к. уж те се справяли когато имаш много feature-и малко данни


В крайна сметка не можахме да разберем нищо интересно за императорите. Но се надявам, че самото пътуване си е струвало, а не крайната цел!